cookie iconMitä evästeet ovat?

Kiitos, kun käytät alustojamme. Haluamme aina toimia käyttäjien luottamuksen arvoisesti, ja sen vuoksi olemme koonneet tähän dokumenttiin evästeitä koskevaa tietoa. Lue nämä tiedot sekä tietosuojailmoitus. Jos sinulla ilmenee niihin liittyvää kysyttävää, ota meihin yhteyttä täällä.

Sen jälkeen olet valmis varaamaan seuraavan seikkailusi kauttamme.

Johdanto

Evästeillä tarkoitetaan mitä tahansa tekniikkaa, jonka avulla tietoa tallennetaan käyttäjän laitteeseen tai jonka avulla käyttäjän laitteessa olevaa tietoa saadaan käytettäväksi.

Käytämme evästeitä, jotta alustamme toimivat asianmukaisesti ja jotta voimme parantaa käyttäjän käyttökokemusta analysoimalla liikennettä ja mukauttamalla sitä sekä näyttää mainoksia, jotka todennäköisimmin kiinnostavat käyttäjää.

Tässä evästeitä koskevassa ilmoituksessa kerrotaan, kuinka käytämme näitä tekniikoita ja miksi. Kerromme myös, mitä vaihtoehtoja käyttäjällä on käytettävissään evästeiden osalta.

Evästeiden avulla pystymme muistamaan tietyt käyttäjää koskevat tiedot ja hyödyntämään niitä eri tarkoituksissa, kuten alustojen toimintojen käytössä, tuotekehityksessä, palvelujen parantamisessa, liiketoiminnan kehittämisessä, käyttäjän tiliin tai Opodo Primeen liittyvissä toiminnoissa, verkkomainonnassa, markkinointianalyyseissä, tietosuojan varmistamisessa, väärinkäytösten ehkäisemisessä ja tietojen jakamisessa metahakukoneiden kanssa.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka alusta tallentaa käyttäjän tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen alustalla käynnin yhteydessä.

Muut samankaltaiset tekniikat

Evästeiden lisäksi alustoillamme voi olla koodirivejä tai pieniä läpinäkyviä kuvatiedostoja, jotka tallentavat tietoa siitä, kuinka käyttäjä käyttää toimintoja. Tällaisia tekniikoita ovat esimerkiksi jäljitteet, komentosarjat, seuranta-URL-osoitteet ja SDK-paketit.

 • Jäljitteet ovat pieniä graafisia yhden pikselin kokoisia kuvia. Jäljite voidaan lähettää käyttäjän laitteeseen alustalta lähetetyn pyynnön yhteydessä. Jäljitteistä voidaan käyttää myös esimerkiksi seuraavia nimityksiä: web bug, tracking bug, tunniste, verkkotunniste, sivutunniste, kuvapistetunniste, seurantapikseli, 1x1 GIF tai läpinäkyvä GIF-kuva.

  Jäljitteiden avulla laitteesta pystytään noutamaan tiettyjä tietoja. Näitä tietoja ovat esimerkiksi laitteen tyyppi, käyttöjärjestelmä, IP-osoite ja sivustovierailun päivämäärä. Jäljitteitä käytetään myös evästeiden suorittamiseen ja lukemiseen käyttäjän selainohjelmassa sekä evästeitä sijoitettaessa.

 • Komentosarjat ovat pieniä alustoihin upotettuja tietokoneohjelmia, joiden avulla voidaan toteuttaa erilaisia lisätoimintoja. Komentosarjoilla varmistetaan, että alustat toimivat asianmukaisesti. Komentosarjat esimerkiksi aktivoivat tiettyjä suojausominaisuuksia ja mahdollistavat alustan vuorovaikutteiset perustoiminnot.

  Komentosarjoja voidaan käyttää myös mainonta- ja analysointitarkoituksiin. Komentosarja voi esimerkiksi kerätä tietoa käyttäjän alustan käytöstä, kuten sivustoista, joilla käyttäjä vierailee, tai hauista, joita hän tekee.

 • Seuranta-URL-osoitteet ovat linkkejä, joissa on yksilöivä tunniste. Ne ilmaisevat, minkä alustan kautta käyttäjä on siirtynyt sivustoomme: onko hän esimerkiksi napsauttanut yhteisöpalvelussa, hakukoneessa vai kumppaniyhtiön sivustossa olevaa linkkiä.

 • SDK-paketit sisältyvät sovellustemme lähdekoodiin, ja toisin kuin selainevästeet, SDK-tiedot ovat sovellukseen tallennettuina.

Kaikkiin edellä kuvattuihin tekniikoihin viitataan yhteisnimityksellä ”evästeet".

 • Sähköpostipikseleitä ei luokitella evästeiksi, koska ne eivät tallenna tietoa käyttäjän laitteeseen. ”Pikseli” on yhden pikselin kokoinen sähköinen tiedosto, joka upotetaan sähköpostiviestiin ja joka latautuu, kun käyttäjä avaa viestin. Sähköpostipikseleiden avulla tiedämme, onko sähköposti toimitettu perille, onko vastaanottaja lukenut sen ja jos on, milloin hän on sen lukenut ja missä napsauttanut viestiä. Tämän avulla saamme esimerkiksi tiedon siitä, onko viestin toimituksessa ilmennyt teknisiä ongelmia tai onko kohdeyleisö kokenut viestinnän merkitykselliseksi.

  Saamme vastaavaa tietoa myös käyttäjille lähetetyistä palveluilmoituksista. Näiden tilastotietojen avulla keräämme tietoa käyttäjien lukukäyttäytymisestä ja optimoimme viestintäämme ja muokkaamme sitä käyttäjien kannalta mahdollisimman merkitykselliseksi.

Evästetyypit

Pääasiallinen tarkoitus on tarjota sinulle matkustamiseen liittyviä välityspalveluja . Näihin sisältyvät seuraavat:

Evästeiden tarkoitus

Miksi käytämme evästeitä? Tällä alustalla käytetään evästeitä seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Analytiikkaevästeet. Nämä evästeet täydentävät pakollisia evästeitä, ja niiden avulla seurataan käyttäjän vuorovaikutusta alustan kanssa. Ne auttavat ymmärtämään alustaa käyttävän käyttäjän toimintaa ja myös markkinointiin liittyviä toiminnallisuuksia. Jos et halua sallia näiden evästeiden käyttöä, alustan käyttötietojasi ei huomioida kaikissa analyysitiedoissamme.

 • Tekniset evästeet. Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta alusta toimii oikein, eikä niitä voi poistaa järjestelmästämme. Ne yleensä aktivoituvat vastauksena käyttäjän toimenpiteisiin ja liittyvät johonkin palvelupyyntöön (kuten tietosuojaa koskevien valintojen käyttöönottoon, sisäänkirjautumiseen tai lomakkeiden täyttämiseen). Ne voivat myös olla ehdottoman tarpeellisia alustan käytön ja toiminnallisuuden analysoinnissa, väärinkäytösten estämisessä tai suojaustietojen vuoksi. Teknisten evästeiden käyttö ei perustu lainmukaiseen suostumukseen, koska evästeitä tarvitaan palvelujen toteuttamiseksi.

 • Toiminnalliset evästeet. Näillä evästeillä parannetaan sivustojen toiminnallisuutta ja räätälöitävyyttä. Evästeet voivat olla meidän itsemme asettamia tai sellaisten ulkoisten palveluntarjoajien asettamia, joiden palveluja on integroitu sivuillemme. Jos et halua sallia näiden evästeiden käyttöä, evästeillä parannettavat ominaisuudet tai jotkin niistä eivät ehkä toimi asianmukaisesti.

 • Mainontaevästeet. Nämä evästeet ovat alustalla toimivien mainoskumppaneidemme asentamia. Kyseiset yritykset voivat käyttää näitä evästeitä käyttäjän kiinnostuksen kohteiden profilointiin ja käyttäjää mahdollisesti kiinnostavien mainosten näyttämiseen muilla alustoilla. Evästeet toimivat siten, että yksilöivä tunniste määritetään käyttäjän selaimeen ja laitteeseen. Jos et halua sallia näiden evästeiden käyttöä, mainoksia tulee edelleen näkyviin, mutta niitä ei räätälöidä sinua mahdollisesti kiinnostaviksi.


Evästeiden käyttöikä

Kuinka kauan evästeet toimivat?

 • Istuntokohtaiset evästeet: Nämä evästeet on suunniteltu keräämään ja tallentamaan tietoa vain alustalla vierailun ajan. Ne poistetaan, kun käyttäjä poistuu alustalta, koska kerättyä tietoa ei ole tarpeen tallentaa vierailujen väliselle ajalle.

 • Pysyvät evästeet: Näiden evästeiden avulla pystymme tunnistamaan käyttäjän, kun hän palaa alustalle. (Sivusto muistaa käyttäjän aiemmin määrittämät asetukset, kuten käyttäjänimen ja kielen.) Evästeiden käyttöikä määräytyy käyttötarkoituksen mukaan. Käyttöikä on yleensä enintään 2 vuotta. Tietyin poikkeuksin ja väärinkäytösten torjuntatapauksissa tai lakisääteisten tai suojaussyiden vuoksi käyttöikää voi pidentää 4 vuoteen. Käyttäjä voi kuitenkin milloin tahansa poistaa ei-välttämättömiä evästeitä. (Katso jäljempänä oleva kohta Evästetietojen käyttö ja evästeiden hallinta.)


Evästeiden omistajat

Kuka vastaa mistäkin evästeestä?

 • Ensimmäisen osapuolen evästeet: Nämä ovat evästeitä, jotka me itse lähetämme käyttäjän laitteeseen.

 • Kolmannen osapuolen evästeet: Nämä ovat evästeitä, joita lähetetään käyttäjän laitteeseen laitteelta tai toimialueelta, joka on muun tahon kuin meidän hallinnoima. Kyseinen taho myös käsittelee evästeiden avulla kerätyn tiedon. Koska evästeiden lähettäjänä on ulkopuolinen taho, kerättyihin tietoihin sovelletaan kyseisen tahon tietosuojailmoitusta. Kaikki kolmannet osapuolet on lueteltu suostumusten hallintaan tarkoitetulla CMP (Consent Management Platform) -alustallamme..

Evästetietojen hallinta

Suostumusten hallintaan tarkoitettu CMP (Consent Management Platform) -alusta

Kun käyttäjä käyttää alustaa, alustalle siirryttäessä näkyviin tulee evästepalkki, jossa kerrotaan, kuinka käyttäjä voi antaa evästeiden asentamiseen luvan tai kieltää sen. CMP-alustan kautta käyttäjä voi milloin tahansa kieltää evästeiden käytön tai määrittää evästeiden käyttöä koskevat asetukset.

Tehokkain tapa tarkastella evästetietoja (kuten eväste-, rekisterinpitäjä- tai kumppaniluetteloja) ja hallinnoida niitä. Käyttäjä voi hallinnoida laitteessa käytettäviä ei-välttämättömiä evästeitä. Hän voi määrittää asetuksiin, käytetäänkö ei-välttämättömiä evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen tai näytettävien mainosten räätälöintiin vai poistetaanko evästeet käytöstä.


Evästeiden asennuksen estäminen

Käyttäjä voi milloin tahansa estää evästeiden sijoittamisen laitteeseensa myös uusimpien selainohjelmien kautta. Tällöin hänen on ehkä kuitenkin manuaalisesti määritettävä joitakin asetuksia sivustossa/sivulla käydessään. Tietyt palvelut ja toiminnot (kuten profiilikirjautuminen) eivät ehkä myöskään toimi asianmukaisesti.

Oheisten linkkien kautta löydät ohjeet selainasetusten muuttamista varten:

 • Firefox
 • Chrome
 • Explorer
 • Safari
 • Opera
Jos luettelossa ei ole käyttämääsi selainta, tarkista omaa selaintasi koskevat toimintaohjeet.


Evästeiden poistaminen

Käyttäjä voi poistaa kaikki laitteessa jo olevat evästeet poistamalla selaimen selaushistorian.

Näin voidaan poistaa kaikki evästeet, joita on tallentunut laitteeseen käyttäjän vierailemilta sivustoilta. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että tällöin myös tietyt tallennetut tiedot (kuten tallennetut kirjautumistiedot tai sivuston asetukset) voivat hävitä.

Päivitykset ja versiot

Voimme muuttaa tätä tietosuojailmoitusta ajoittain, jotta se pysyy ajan tasalla. Käy tällä sivulla säännöllisesti, niin tiedät vallitsevan tilanteen. Ilmoitamme sivun alareunassa päivämäärän, jolloin tietosuojailmoitukseen tehtiin viimeksi muutoksia. Muutokset astuvat voimaan heti, kun niistä ilmoitetaan.

Viimeksi päivitetty: marraskuu 2021

Löydä upeita matkakohteita
ªTravellinkin kompassi
Travellinkin kompassin avulla näytämme sinulle inspiroivia matkakohteita, joihin voit matkustaa kohteesta
F
Emme valitettavasti pääse haluamallesi sivulle.
– Jos kirjoitit osoitteen itse, varmista, että se on oikein. – Jos siirryit tänne napsauttamalla linkkiä, linkki on luultavasti virheellinen. – Jos päädyit tänne napsauttamalla jotakin muuta linkkiä, istunto on mahdollisesti päättynyt.
Haluatko tarkastuskorttisi?
Automaattinen lähtöselvitys, reaaliaikaiset lentoja koskevat päivitykset ja kaikki matkalla tarvitsemasi tiedot – vain sovelluksessa
Tarvitsetko apua?
r
Tarvitsetko apua?